Числа


Числа: 33. Місця постою від Єгипту до Сипаю 1- 15; від Синаю до Кадешу 16-36: на Гор-горі 37-40; від Гор-гори до моавських степів 41-49; присуд 50-56 1. Ось місця, в яких отаборювалися сини Ізраїля, що вийшли полками з Єгипетської землі під проводом Мойсея та Арона.
 2. Мойсей записував місця, з яких вони за наказом Господнім вирушали, кочувавши. Ось їхні зупинки під час походів.
 3. Рушили вони з Рамсесу першого місяця, п'ятнадцятого дня першого місяця; другого дня після Пасхи вийшли сини Ізраїля, з піднесеною рукою, перед очима всіх єгиптян,
 4. під час коли єгиптяни ховали тих, яких був побив Господь між ними - усіх первенців, - і коли Господь чинив суд над їхніми богами.
 5. Рушили, отже, сини Ізраїля з Рамсесу та й отаборилися в Суккоті.
 6. Тоді вирушили з Суккоту та й отаборилися в Етамі, що на краї пустині.
 7. Піднялися з Етаму, звернули на Пігахірот, що проти Ваал-Цефона, та й отаборились перед Мігдолом.
 8. Двигнувшися з Пігахіроту, перейшли серединою моря в пустиню і, промандрувавши три дні ходи в Етам-пустині, отаборились у (місцевості) Мера.
 9. Вирушивши з Мери, прийшли в Елім; а в Елімі було 12 джерел та 70 пальм, і там вони стали табором.
 10. Двигнувшися з Еліму, отаборились над Червоним морем. 11. Двигнувшися з-над Червоного моря, отаборились у Сін-пустині.
 11. Вирушивши ж із Сін-пустині, стали табором у (місцевості) Дофка.
 12. ; А вирушивши з Дофки, отаборилися в Алуші.
 13. Двигнувшися з Алуша, отаборилися в Рефідимі; і не мали там знову води до пиття.
 14. Двигнувшися ж із Рефідиму, стали табором у Синай-пустині.
 15. Рушивши з Синай-пустині, отаборились у Ківрот-га-Таві.
 16. А рушивши з Ківрот-га-Тави, стали табором у Хацероті.
 17. Вирушивши з Хацероту, отаборились у Рітмі.
 18. Вирушивши з Рітми, отаборились у Ріммон-Переці.
 19. Вирушивши з Ріммон-Перецу, отаборилися в Лівні.
 20. Двигнувшися з Лівни, стали табором у Ріссі.
 21. Рушивши з Рісси, отаборились у Кегелаті.
 22. Двигнувшися з Кегелати, отаборились під Шефер-горою.
 23. Двигнувшися з-під Шефер-гори, отаборилися в Хараді.
 24. Вирушивши з Харади, стали табором у Макгелоті.
 25. Вирушивши з Макгелоту, отаборилися в Тахаті.
 26. Вирушивши з Тахату, стали табором у Тераху.
 27. Двигнувшися з Тераху, отаборились у (місцевості) Мітка.
 28. Двигнувшися з Мітки, стали табором у Хашмоні.
 29. Рушивши з Хашмони, отаборились у Мосероті.
 30. Двигнувшися з Мосероту, отаборились у Бне-Якані.
 31. Рушивши з Бне-Якану, отаборились у Хор-га-Гідгаді.
 32. Двигнувшися з Хор-га-Гідгаду, стали табором у Йотваті.
 33. Вирушивши з Йотвати, отаборилися в Авроні.
 34. Рушивши з Аврони, стали табором в Еціон-Гевері.
 35. Двигнувшися з Еціон-Геверу, стали табором у Сін-пустині, тобто у Кадеші.
 36. Вирушивши ж із Сін-пустині, отаборилися на Гор-горі, на краю Едом-землі.
 37. І зійшов Арон священик, на наказ Господній, на Гор-гору та й помер там на сороковий рік по виході синів Ізраїля з Єгипетської землі, п'ятого місяця, першого дня місяця.
 38. Було ж Аронові 123 роки, коли він помер на Гор-горі.
 39. Це тоді Ханаан, арадський цар, що жив у південній частині Ханаан-землі, почув про прихід синів Ізраїля.
 40. І двигнулися вони з-під Гор-гори та й отаборилися в Цалмоні.
 41. Вирушивши ж із Цалмони, отаборились у Пуноні.
 42. Двигнувшися з Пунону, стали табором в Овоті.
 43. Двигнувшися з Овоту, отаборилися в Іє-Аварімі, на границі Моава.
 44. Рушивши з Іє-Аваріму, отаборились у Дівон-Гаді.
 45. Рушивши з Дівон-Гаду, стали табором в Алмон-Дівлатаймі.
 46. Двигувшися з Алмон-Дівлатайму, отаборились під Аварімськими горами, навпроти Нево.
 47. А вирушивши з-під Аварімських гір, отаборились у степах моавських, над Йорданом, проти Єрихону.
 48. Отаборились вони здовж Йордану від Бет-га-Ешімоту до Авел-га-Шіттіму, у степах моавських.
 49. І промовив Господь до Мойсея у степах моавських, над Йорданом, проти Єрихону:
 50. “Скажи синам Ізраїля й повідай їм: коли, мовляв, перейдете через Йордан у Ханаан-землю,
 51. то проженете всіх мешканців тієї землі з-перед себе, знищите всі їхні кумири, розіб'єте всіх їхніх вилитих ідолів та всі їхні узвишшя спустошите.
 52. Тим робом заволодієте землею й осядетеся в ній, бо вам віддав я ту землю в посідання.
 53. Розділите ж землю за жеребом між вашими родинами; більшій дасте більшу спадщину, меншій - меншу спадщину. Поділ спадкоємства зробите за вашими батьківськими колінами.
 54. Коли ж не виженете мешканців тієї землі з-перед себе, то ті з них, які залишаться, будуть вам колючками в очах і терниною в боках; вони допікатимуть вам у тій землі, де ви оселитесь,
 55. і те, що мав я на думці зробити з ними, зроблю з вами.”