Числа


Числа: 26. Новий перепис Ізраїля 1-51; поділ землі 52-56; рід левітів 57-65 1. По тому, як мор перейшов, повідав Господь Мойсеєві та Єлеазарові, синові Арона священика:
 2. “Перелічіть усю громаду синів Ізраїля, від двадцятьох років і старше, за батьківськими домами їхніми, усіх здатних до війська в Ізраїлі.”
 3. І Мойсей з Єлеазаром священиком зробив їм перегляд у степах моавських, над Йорданом, проти Єрихону.
 4. Від двадцятьох років і вище, як заповідав Господь Мойсеєві. Сини ж Ізраїля, що вийшли з Єгипетської землі, були:
 5. Рувим, первенець Ізраїля. Сини Рувима: від Еноха - родина Енохіїв, від Паллу - родина Паллуїв.
 6. Від Хецрона - родина Хецроніїв, від Кармі - родина Карміїв.
 7. Це родини Рувимлян. Було їх нараховано 43 730.
 8. Сини Паллу: Еліяв.
 9. Сини Еліява: Немуел, Датан та Авірам; це ті Датан та Авірам, громадські радники, що ворохобилися проти Мойсея в юрбі Кораха, коли повстали були на Господа, -
 10. земля роззявила свої щелепи й проглинула їх із Корахом; і прибічники його загинули, бо вогонь пожер 250 людей, щоб іншим була наука.
 11. Сини ж Кораха не загинули.
 12. Сини Симеона, за родинами їхніми: від Немуела - родина Немуеліїв, від Яміна - родина Ямініїв, від Яхіна - родина Яхініїв,
 13. від Зераха - родина Зерахіїв, від Шаула - родина Шауліїв.
 14. Це родини Симеоніїв, 22 200.
 15. Сини Гада, за їхніми родинами: від Цефона - родина Цефоніїв, від Хага - родина Хагіїв, від Шуні
  - родина Шуніїв,
 16. від Озні - родина Озніїв, від Ері - родина Еріїв,
 17. від Арода - родина Ародіїв, від Арелі - родина Ареліїв.
 18. Це родини синів Гада, числом 40 500.
 19. Сини Юди: Ер та Онан, що вмерли в Ханаан-землі.
 20. Було ж синів Юди, за родинами їхніми: від Шели - родина Шелаїв, від Переца - родина Переціїв, від Зераха - родина Зерахіїв;
 21. сини Переца були: від Хецрона - родина Хецроніїв, від Хамула - родина Хамуліїв.
 22. Це родини Юди, 76 500.
 23. Сини Іссахара, за їхніми родинами: від Толи - родина Толаїв, від Пувви - родина Пувваїв,
 24. від Яшува - родина Яшувіїв, від Шімрона - родина Шімроніїв.
 25. Це родини Іссахара, 64 300.
 26. Сини Завулона, за їхніми родинами: від Середа - родина Середіїв, від Елона - родина Елоніїв, від Яхлеела - родина Яхлееліїв.
 27. Це родини Завулона, числом 60 500.
 28. Сини Йосифа, за їхніми родинами: Манассія та Ефраїм.
 29. Сини Манассії: від Махіра - родина Махіріїв; а Махір мав Гілеада: від Гілеада - родина Гілеадіїв.
 30. Це сини Гілеада: від Ієзера - родина Ієзеріїв, від Хелека - родина Хелекіїв,
 31. від Асрієла - родина Асрієліїв, від Шехема - родина Шехеміїв,
 32. від Шеміди - родина Шемідаїв, від Хефера - родина Хеферіїв.
 33. У Целофхада ж, сина Хефера, не було синів, лише дочки; ймення дочок Целофхада: Махла, Ноа, Хогла, Мілка та Тірца.
 34. Це родини Манассії, 52 700.
 35. Сини Ефраїма, за їхніми родинами: від Шутелаха - родина Шутелахіїв, від Бехера - родина Бехеріїв, від Тахана - родина Таханіїв.
 36. А ось сини Шутелаха: від Ерана - родина Ераніїв.
 37. Це родини синів Ефраїма, 32 500. Це сини Йосифа, за їхніми родинами.
 38. Сини Веніямина, за їхніми родинами: від Бели - родина Белаїв, від Ашбела - родина Ашбеліїв, від Ахірама - родина Ахіраміїв,
 39. від Шуфама - родина Шуфаміїв, від Хуфама - родина Хуфаміїв.
 40. Були ж у Бели сини: Ард і Нааман; від Арда - родина Ардіїв, від Наамана - родина Нааманіїв.
 41. Це сини Веніямина, за їхніми родинами, 45 600.
 42. Це сини Дана, за їхніми родинами: від Шухама - родина Шухаміїв; це сини Дана, за їхніми родинами.
 43. Усіх їх числом 64 400.
 44. Сини Ашера, за їхніми родинами: від Їмни - родина Їмніїв, від Їшві - родина Їшвіїв, від Брії - родина Бріїв.
 45. Сини Брії: від Хевера - родина Хеверіїв, від Малкієла - родина Малкієліїв.
 46. А ім'я дочки Ашерової було Сераха.
 47. Це родини Ашера, числом 53 400.
 48. Сини Нафталі, за їхніми родинами: від Яхцела - родина Яхцеліїв, від Гуні - родина Гуніїв,
 49. від Ецера - родина Ецеріїв, від Шіллема - родина Шіллеміїв.
 50. Це сини Нафталі, за їхніми родинами, 45 400.
 51. Оце сини Ізраїля, що їх нараховано 601 730.
 52. Господь промовив до Мойсея:
 53. “Між оцими мусить бути поділена земля у спадщину, за числом імен.
 54. У кого більше душ, тому даси більшу спадщину, а в кого менше, тому меншу; кожному наділено буде його спадщину за числом нарахованих у переписі.
 55. Але земля розділена буде жеребом, і вони Успадкують її за іменами батьківських колін.
 56. Як випаде жереб, так буде кожному наділене його спадкоємство, між великим та малим коліном.”
 57. А ось число левітів, за їхніми родинами: від Гершона - родина Гершоніїв, від Кегата - родина Кегатіїв, від Мерарі - родина Мераріїв.
 58. Це родини Леві: родина Левіїв, родина Хевроніїв, родина Махліїв, родина Мушіїв, родина Корхіїв. А Кегат мав Амрама.
 59. Жінка ж Амрама звалась Йохеведа, дочка Леві, що народилася в нього в Єгипті; і породила вона Амрамові Арона, Мойсея та Марію, сестру їх.
 60. В Арона ж народились Надав, Авігу, Єлеазар та Ітамар
 61. Надав та Авігу померли, коли приносили невідповідний вогонь перед Господом.
 62. Усіх же нараховано їх чоловічої статі від одного місяця й вище 23 000; їх не пораховано з іншими синами Ізраїля, бо не було наділено їм спадщини поміж ними.
 63. Це ті з синів Ізраїля, що їх перелічив Мойсей з Єлеазаром священиком у степах моавських, над Йорданом, проти Єрихону.
 64. Між ними не було вже ні одного з тих синів Ізраїля, яких перелічив був Мойсей з Ароном священиком у Синай-пустині,
 65. сказав бо був про них Господь, вони цілком вимруть у пустелі; і справді не зосталося з них ні одного, крім Калева, сина Єфунне, та Ісуса Навина.