Вихід


Вихід: 40. Мойсей здвигає храмину 1-33; слава Господня над храминою 34-38 1. Тоді сказав Господь Мойсеєві:
 2. «У перший день першого місяця поставиш храмину намету зборів.
 3. І покладеш там кивот завіту; і закриєш кивот завісою.
 4. Внесеш стіл і порозставляєш те, що має бути розкладеним на ньому; і внесеш світильник та й поставиш лямпи на ньому.
 5. І поставиш золотий жертовник для кадила перед кивотом Свідоцтва; й повісиш запону при вході в храмину.
 6. Поставиш і жертовник для всепалення перед входом у храмину, до намету зборів.
 7. Поставиш умивальницю між наметом зборів і жертовником, і наллєш до неї води.
 8. І відгородиш подвір'я навколо, і завісиш запону у воротях подвір'я.
 9. Візьмеш мира до помазання та й помажеш храмину й усе, що в ній, і освятиш її, і всю утвар її, і воно буде святим.
 10. Помажеш і жертовник для всепалення і все знаряддя його; та освятиш жертовник, і він стане пресвятим.
 11. Помажеш також і умивальницю й підставку її, і освятиш її.
 12. Потім приведеш Арона й синів його до входу в намет зборів та й пообмиваєш їх водою.
 13. І вдягнеш Арона в священні ризи; помажеш його і освятиш його, щоб служив мені священиком.
 14. Приведеш і синів його і повдягаєш їх у хитони.
 15. І помажеш їх, як помазав їх батька, щоб були мені священиками; і нехай буде їм помазання на вічне священство, з покоління до покоління.»
 16. І виконав Мойсей усе, як заповідав йому Господь, так зробив він.
 17. Першого дня першого місяця другого року поставлено храмину.
 18. Поставив Мойсей храмину; і поставив підніжки до неї, і порозставляв дошки її, і позасовував засуви її, і поздвигав стовпи її.
 19. І нап'яв намет над храминою, і поклав накриття над наметом зверху, як заповідав Господь Мойсеєві.
 20. Взяв він Свідоцтво і поклав його в кивот; і приладнав носила до кивота, і поставив віко на кивот зверху.
 21. І вніс кивот у храмину, і спустив завісу й закрив нею кивот Свідоцтва, як заповідав Господь Мойсеєві.
 22. Потім поставив стіл в наметі зборів, на північному боці храмини, ззовні завіси.
 23. І порозкладав на ньому хліби в порядку перед Господом, як велів Господь Мойсеєві.
 24. Поставив також і світильник в наметі зборів, навпроти столу, на південному боці храмини;
 25. а на ньому поставив лямпи перед Господом, як заповідав Господь Мойсеєві.
 26. Поставив і золотий жертовник у наметі зборів, перед завісою.
 27. І запалив на ньому благовонні пахощі, як заповідав Господь Мойсеєві.
 28. І повісив завісу при вході в храмину.
 29. А жертовник для всепалення поставив коло входу в храмину, в наметі зборів, і вчинив на ньому всепалення й офіри, як повелів Господь Мойсеєві.
 30. Поставив і умивальницю між наметом зборів і жертовником, і налив до неї води на обмивання.
 31. І вмивали собі нею Арон і сини його руки й ноги.
 32. Як увіходили в намет зборів і як приступали до жертовника, обмивались, як заповідав Господь Мойсеєві.
 33. І відгородив подвір'я навколо храмини й жертовника, і завісив запону на воротях подвір'я. Так довершив Мойсей діло.
 34. Тоді хмара вкрила намет зборів, і слава Господня сповнила храмину;
 35. , і не міг Мойсей увійти в намет зборів, бо на ньому покоїлася хмара, й слава Господня сповнила храмину.
 36. І як хмара піднімалася з-над храмини, сини Ізраїля рушали в дорогу в усіх своїх переходах.
 37. А як хмара не піднімалась, то й вони не рушали, аж покіль вона знову не піднімалась.
 38. Бо хмара Господня була над храминою вдень, уночі ж вогонь був над нею, перед очима всього дому Ізраїля, в усіх їхніх мандрівках.