І Хроніка


І Хроніка: 7. Сини Іссахара-Ісаака 1-5; Веніямина 6-12; Нафталі 13; Манассії 14-19; Ефраїма 20-29; Ашера 30-40 1. Сини Іссахара: Тола, Пуа, Яшув та Шімрон - четверо.
 2. Сини Толи: Уззі, Рефая, Єрієл, Яхмай, Ївсам та Самуїл, голови батьківських родин Толи, хоробрі вояки в своїх родах. Числом було їх за часів Давида 22 600.
 3. Син Уззі: Ізрахія. Сини ж Ізрахії: Михаїл, Овдія, Йоіл, Їшія. Всі вони 5 були головами.
 4. В них було за їхніми родовідними списками, за їхніми батьківськими домами, готового до бою війська 36 000, бо в них було багато жінок та синів.
 5. Отже, їхніх братів, за всіма родинами Іссахара, хоробрих вояків, занесених у родовідні списки, було всього 87 000.
 6. А й у Веніямина було троє синів: Бела, Бехер та Єдіаел.
 7. Сини Бели: Ецбон, Уззі, Узієл, Єрімот та Ірі - 5, голови своїх батьківських домів, хоробрі вояки. В їхніх родовідних списках 22 034 було внесено їх.
 8. Сини Бехера: Зміра, Йоас, Еліезер, Еліоенай, Омрі, Єрімот, Авія, Анатот та Алемет: усі вони сини Бехера.
 9. В їхніх родовідних списках, за їхніми родами, за головами їхніх батьківських домів було 20 200 хоробрих вояків.
 10. Син Єдіаела: Білган. Сини ж Білгана: Єуш, Веніямин, Єгуд, Ханаана, Зетан, Таршіш і Ахішахар.
 11. Усі ці були сини Єдіаела, за головами батьківських домів, хоробрі вояки, - 17 200, готові виступити військом до бою.
 12. І Шуппім і Хуппім, сини Іра. А Хушім син, Ахера.
 13. Сини Нафталі: Яхціел, Гуні, Єцер, Шаллум; це сини Білги.
 14. Сини Манассії: Асрієл, що його породила наложниця арамійка; вона ж породила й Махіра, батька Гілеада.
 15. Гілеад узяв жінку для Хуппіма й для Шуппіма, а жінка його звалась Мааха, сестра ж його була на ім'я Гаммолехет, а брат - Целофхад. У Целофхада були дочки.
 16. Мааха, жінка Гілеада, породила сина й дала йому ім'я Переш, а ім'я братові його Шереш. Сини його: Улам та Рекем.
 17. Сини Улама: Бедан. Оце сини Гілеада, сина Махіра, сина Манассії.
 18. Сестра його Гаммолехет породила Ішгода, Авієзера та Махлу.
 19. Сини Шеміди були: Ахіян, Шехем, Лікхі та Аніям.
 20. Сини Ефраїма: Шутелах, Беред його син, Тахат його син, Елада його син, Тахат його син,
 21. Завад його син, Шутелах його син, Езер та Елад, що їх убили люди з Гату, які народились у цьому краї, бо ті зійшли були, щоб забрати в них череди.
 22. Батько їхній Ефраїм довго сумував за ними, і брати його прийшли його розважати.
 23. Потім увійшов до своєї жінки, і вона зачала й породила сина, а він дав йому ім'я Верія, бо нещастя спало на його господу.
 24. Була ж у нього дочка Шеера. Вона збудувала Бет-Хорон нижчий та вищий та Узен-Шееру.
 25. Рефах його син, Решеф і Телах його син, Тахан його син,
 26. Ладан його син, Аммігуд його син, Елішама його син,
 27. Нун його син, Ісус його син.
 28. Посілості їхні та оселі були: Бетел і залежні від нього міста, а на схід - Нааран, на захід -Гезер і залежні від нього міста, і Сихем і залежні від нього міста до Айі і залежних від нього міст.
 29. . У руках синів Манассії були: Бет-Шеан і залежні від нього міста, Таанах і залежні від нього міста, Мегідо й залежні від нього міста, Дор і залежні від нього міста. У них жили сини Йосифа, сина Ізраїля.
 30. Сини ж Ашера: Їмна, Їшва, Їшві, Верія та сестра їхня Серах.
 31. Сини Верії: Хевер та Малкієл; цей був батько Берзаїта.
 32. Хевер породив Яфлета, Шомера, Хотама та сестру їхню Шуа.
 33. Сини Яфлета: Пасах, Бімгал та Ашват. Це сини Яфлета.
 34. Сини Шемера, його брата: Рогега, Хувва та Арам.
 35. Сини Хотама його брата: Цофах, Їмна, Шелеш та Амал.
 36. Сини Цофаха: Суах, Харнефер, Шуал, Бері, Їмра,
 37. Бецер, Год, Шамма, Шілша, Ітран та Беера.
 38. Сини Єтера: Єфунне, Піспа та Ара.
 39. Сини Улли: Арах, Ханієл та Ріція.
 40. Усі ці сини Ашера, голови батьківських домів, добірні люди, хоробрі вояки, старші. Вони були внесені у військові списки, для війни, числом 26 000 чоловік.