Буття


Буття: 5. Від Адама до Ноя 1-32 1. Ось книга родоводу Адама. Коли Бог сотворив людину, він створив її на подобу Божу.
 2. Сотворив він їх - чоловіка й жінку, і благословив їх, і дав їм ім'я "людина" тоді, коли сотворив їх.
 3. Як прожив Адам 130 років, то народився в нього син на його подобу й на його образ, і дав він йому ім'я Сет.
 4. Віку ж Адамового, після того, як народився Сет, було 800 років, і породив він інших синів і дочок.
 5. Всього прожив Адам 930 років і аж тоді помер.
 6. Як Сетові було 105 років, народився в нього Енос,
 7. а породивши його, жив Сет ще 807 років і породив синів та дочок.
 8. Всього Сет прожив 912 років аж тоді помер.
 9. Як Еносові було 90 років, народився в нього Кинан,
 10. а породивши його, жив Енос ще 815 років і породив інших синів і дочок.
 11. Усього прожив Енос 905 років і по тому помер.
 12. Як Кинанові було 70 років, породив він Магалалієла,
 13. а породивши його, жив Кинан ще 840 років і зродив синів та дочок.
 14. Всього прожив Кинан 910 років і по тому помер.
 15. Як Магалалієлові було 65 років, він породив Яреда,
 16. а породивши його, жив Магалалієл ще 830 років і породив інших синів та дочок.
 17. Усього прожив Магалалієл 895 років і тоді помер.
 18. Як Яредові було 162 роки, він породив Еноха,
 19. а породивши його, жив Яред ще 800 років і породив інших синів та дочок.
 20. Усього прожив Яред 962 роки й по тому помер.
 21. Як Енохові було 65 років, він породив Матусаїла.
 22. Енох же ходив з Богом, а породивши Матусаїла, жив іще 300 років і породив інших синів та дочок.
 23. Усього прожив Енох 365 років.
 24. Енох ходив з Богом, та не стало його, бо Бог узяв його.
 25. Як Матусаїлові було 187 років, він породив Ламеха,
 26. а породивши його, Матусаїл жив ще 782 роки і породив інших синів та дочок.
 27. Усього прожив Матусаїл 969 років і по тому помер.
 28. Як Ламехові було 182 роки, він породив сина,
 29. і дав йому ім'я Ной, кажучи: "Цей порадує нас у нашій праці та й у трудах рук наших, що їх зазнаємо від ріллі, проклятої Богом."
 30. А породивши Ноя, жив Ламех ще 595 років, і народились у нього інші сини та дочки.
 31. Всього прожив Ламех 777 років і тоді помер.
 32. Як Ноєві було 500 років, він породив Сима, Хама та Яфета.