Як створити та легалізувати громадську організацію: порадник

04.11.201014:36 Про ідею. Поспілкувавшись із Тарасом Тимчуком та іншими активістами, сплановано спробувати у доступній формі викласти процедуру легалізації ГО, що для мене стало не дуже легким завданням. Адже визнано і на рівні Європейського Суду (справа Корецький та ін.), що «обняти не обняте» у реєстрації ГО навряд чи можливо. Взагалі як активістка не можу осягнути взагалі потребу «легалізації» деяких ГО- неформальних (Рекомендація КМ Ради Європи №СМ/Rec(2007)14 радить урядам запроваджувати таку тільки коли ГО потрібна юрособа), але з огляду на те, що за діяльність не легалізованих ГО передбачена в-сть (штраф від 25 до 130 неопод. мін. дох. гр., ст.186-5 КпАП), не будемо вдаватись в «експертні» дискусії (принаймі у цьому блозі). Призначення інструкції та блогу – дати інформацію для тих, хто тільки створює організацію (step by step). Складена вона на основі останніх «тенденцій» практики, намагались врахувати її особливості (не вдаючись до дискусій, що органи легалізації не завжди праві). Не торкаюсь у блозі питань легалізації всеукраїнських ГО (якщо цікаво чому – подискутуємо). Свідомо упускаю питання «попередньої» організації роботи по створенню ГО, в т.ч. питань як знайти однодумців, як визначити місію організації і т.д. Пропоную це «дописати» друзям ГУРТу – поради «бувалих» для тих, хто задумав цю справу, а також усе те, що «поза» юридичними питаннями.


Отож, активісти вирішили створювати громадську організацію «X».

Що потрібно для успішної легалізації?

Крок 1. Визначитись, яким способом легалізовувати ГО.

Закон України «Про об'єднання громадян» та Положення про легалізацію об'єднань громадян (Постанова КМУ №140 від 26.02.93 р, «базові» акти) визначають два способи легалізації:

І. Легалізація шляхом повідомлення.

В цьому випадку ГО не набуває статусу юридичної особи. Організація не стає на облік в органи податкової, пенсійний та ін. фонди соцстрахування, відповідно не подає звітів. Не може відкривати рахунок у банку, але може мати печатку. Користується правами громадської організації (не юридичної особи), в тому числі визначеними статутом.

Недоліком є те, що відсутній механізм «переходу» від ГО легалізованої шляхом повідомлення до реєстрації юрособи. Багато активістів та представників громадських організацій вважають, що спочатку вони зможуть легалізувати організацію шляхом повідомлення, а потім легалізувати організацію із такою ж назвою шляхом реєстрації, щоб вона мала можливість отримати статус юридичної особи. Проте для того, щоб із такою ж назвою легалізувати громадську організацію шляхом реєстрації, якщо уже є легалізована шляхом повідомлення, потрібно припинити діяльність організації легалізованої шляхом повідомлення. (детальніше)

Легалізація спрощена.

Закон України «Про об'єднання громадян» та Положення про легалізацію об'єднань громадян вказують, що слід подати тільки заяву про легалізацію (відповідно до дод.№1 Положення). Водночас у різних областях України практика є різною (вимагають статут і протокол, інколи і повний пакет документів). ГО має мати статут і протокол (як внутрішню документацію). Але законодавство встановлює, що для легалізації подається тільки заява. Підстави для відмови в легалізації законом не визначені, чиновники мають право робити тільки те, що передбачено Конституцією та з-ном (ст.19), є судова практика на користь ГО, відмова у легалізації такої ГО є незаконною. Можна надіслати поштою заяву (не радимо надсилати листом із оголошеною цінністю, можна із повідомленням про вручення).

ІІ. Легалізація шляхом реєстрації.

ГО набуває статусу юрособи, повинна подавати весь пакет документів та реєструватись у ДПІ, фондах та ін. Далі описується детальна процедура.

Крок 2. Визначитись із основними питаннями, які викладаються у статуті. Провести загальні збори або установчий з'їзд (установчу конференцію) та ухвалити рішення про заснування, оформити протокол.

Статут затверджується на загальних зборах (установчому з'їзді чи конференції). Основний «перелік» інформації у статуті вказаний у ст.13 ЗУ «Про об'єднання» та має містити:

1) назву об'єднання громадян (повну, а також скорочену відповідно до частини третьої статті 12-1 цього Закону), його статус та юридичну адресу;

2) мету та завдання об'єднання громадян;

3) умови і порядок прийому в члени об'єднання громадян, вибуття з нього;

4) права і обов'язки членів (учасників) об'єднання;

5) порядок утворення і діяльності статутних органів об'єднання, місцевих осередків та їх повноваження;

6) джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна об'єднання, порядок звітності, контролю, здійснення господарської та іншої комерційної діяльності, необхідної для виконання статутних завдань; 7) порядок внесення змін і доповнень до статутного документа об'єднання; 8) порядок припинення діяльності об'єднання і вирішення майнових питань, пов'язаних з його ліквідацією. У статутному документі можуть бути передбачені інші положення, що стосуються особливостей створення і діяльності об'єднання громадян.

Статут не повинен суперечити законодавству України, і дуже часто у його положеннях знаходять такі суперечності, що стає підставою відмови.

Детальний опис питань, які викликають неоднозначності та їх вирішення можна знайти у посібнику програми (). В тому числі радимо врахувати найбільш поширені проблемні питання:

1) про формування найменування та назви ГО, можливість її попередньої перевірки,

2) територіальних статусів та території діяльності,

3) мети та завдань ГО,

4) вимоги до органів управління,

5) необхідність підтвердження місцезнаходження,

6) особливості зображень на печатці,

7) питання неприбутковості,

8) врахування положень цивільного кодексу .

У протоколі мають бути такі питання викладені:

1) про створення ГО, її назву, місцезнаходження,

2) про затвердження статуту,

3) про обрання органів управління,

4) про уповноваження на легалізацію та реєстрацію представника від організації.

Крок 3. Визначити орган легалізації Вашої ГО.

В залежності від територіального статусу та території діяльності визначається орган легалізації:

- якщо це всеукраїнська чи міжнародна ГО – Міністерство юстиції України,

- якщо місцева – залежить від «території діяльності», яка вказується у статуті, а саме:

1. на території села чи селища – виконкомом сільської чи селищної ради,

2. на території міста – виконкомом міської ради,

3. на території району – районним управлінням юстиції,

4. на території області – обласним управлінням юстиції.

Статуси ГО залишаються умовно, тільки для легалізації, практично не застосовуються (лише для фінансування д-сті ГО (переважно всеукраїнських), не відомо нам і про санкції (коли ГО із місцевим статусом у Львові провела захід у Донецьку), також активно ведеться робота по їх скасуванню.

Крок 4. Сформувати остаточно «пакет» документів на легалізацію, посвідчити підписи на заяві про легалізацію,подати документи.

Для організацій із місцевим статусом подаються такі документи :

1. Протокол установчого з'їзду (конференції) або загальних зборів

2. Статут у двох примірниках.

3. Відомості про засновників ГО (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, місця постійного проживання).

4. Відомості про склад керівництва центральних статутних органів (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, місця постійного проживання, посади (заняття), місця роботи).

5. Заява на легалізацію (форма затв. Положенням у дод. №1 (типові помилки )

6. Документи, які підтверджують місцезнаходження (роз'яснення та зразки)

7. Документ про сплату реєстраційного збору (молодіжні та дитячі ГО звільнені від сплати відп.до ст.9 ЗУ «Про молодіжні та дитячі громадські організації», розміри і ін. пільги визначені Постановою КМУ №143 від 26.02.93 р.

Важливо: нотаріально посвідчуються підписи засновників тільки на заяві про легалізацію, до її підготовки слід уважно поставитись (це одна із найпоширеніших відмов у легалізації – коли упущено певні дані). При легалізації ГО із місцем статусом не подається документ «дані про місцеві осередки» та відповідні протоколи осередків.

Крок 5. Процедура легалізації.

Для ГО із місцевим статусом – строк розгляду три робочі дні з дня надходження документів, рішення – не пізніше наступного дня (робочого) після прийняття рішення про реєстрацію чи відмову.

Потенційні підстави відмови – якщо назва ГО, статутний або інші документи, які подані на реєстрацію, суперечать вимогам законодавства України (а тут, як бачите, можна і «розгулятись»). Однак рішення про відмову має містити підстави такої відмови (ч.2 ст.16 Закону), тому у висновку (відповіді) має вказуватись, який документ (його положення) якому закону (включно із частиною, статтею акту) суперечить, інакше це припущення. Якщо щось, не розчаровуйтесь, коли отримали відмову – це ще не кінець. Є два варіанти – або довести свою правоту або знову подати документи (хоч доведеться знову посвідчити заяву на легалізацію, але знову після виправлень та подання документів через 3 дні, ви отримаєте результат).

Деякі юристи, які не згодні із «проблемами» у системі легалізації ГО, але добре на цьому «заробляють» (бо в-сть ГО у 6 разів вища за підприємство) використовують це – подать документи, орган легалізації у висновку вказує, що суперечить, потім подають знову (результат отримують ще швидше, аніж шляхами «обхідними»). Який варіант обиратимете Ви – ми тут Вам не радники, до захисту своїх прав усіх не примусиш, але готові підтримати у будь-якому варіанті.

Крок 6. Внесення у реєстр юросіб та отримання свідоцтва про реєстрацію юрособи.

Організації, які легалізуються шляхом реєстрації, вносяться у єдиного реєстру юросіб. Якщо Ви легалізовані органами юстиції, слід їм подати картку №1, і в них Ви отримуєте свідоцтво (окремо не потрібно звертатись, див. Регламент передачі Мінюстом та його територіальними органами держреєстратору даних про юросіб). Якщо легалізовувались у сільській, селищній, міській раді - самостійно подаєте картку та копію статуту. В містах-обласних центрах співпадає орган легалізації та реєстрації юросіб (тому це може бути об'єднане, наприклад у єдиному реєстраційному офісі, управлінні, а може бути і окремо). Важливо визначити КВЕД. Реєстраційні картки можна завантажити із сайту Держкомпідприємництва

Крок 7. Реєстрація та облік у ДПІ, фондах та ін.

Далі слід враховувати «місцеві» особливості – за з-вом мала б діяти єдина система реєстрації, коли після внесення у ЄДРПОУ, по базі передається всім інформація, і на пошту Вам приходять відповідні довідки. Але це не всюди працює, і частина може передаватись автоматично, частину потрібно проходити «в ручну».

В результаті Ваша організація має бути на «обліку» та мати відповідні довідки:

- Органи статистики (довідка із ЄДРПОУ, де вказується і про керівника)

- Податкова інспекція (довідка за ф.№ 4-ОПП)

- Пенсійний фонд (повідомлення про взяття на облік)

- Фонд соцстрахування з тимчасової втрати працездатності (повідомлення про реєстрацію)

- Фонд загальнообов'язкового держсоцстрахування на випадок безробіття (повідомлення про взяття на облік)

- Фонд соцстрахування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань (тут варто подати копію статуту, свідоцтва про легалізацію і рішення про неприбутковість (після отримання), щоб мати нижчий страховий тариф).

З січня місяця передбачається об'єднання фондів на базі пенсійного (ЗУ «Про єдиний соціальний внесок», тому можливо, і процедури будуть об'єднані)

Крок 8. Після отримання довідки із статистики можна подавати документи на печатку.

Для отримання дозволу на виготовлення печатки у місцеві органи внутрішніх справ подаються такі документи: заява про одержання дозволу на виготовлення печатки (реквізити визначені у п.3.1.4 Інструкції), зразки (ескізи) печаток і штампів у двох примірниках, затверджені керівником, копію статуту (витяг з нього) із зазначенням права користуватися печатками і штампами,копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, копію свідоцтва про держреєстрацію і оригінал, квитанція про оплату послуг. Якщо передбачається певне зображення на печатці, то відповідно до п. 3.3.2. Наказу вона може бути виготовлена із зображенням тільки в тому разі, якщо це зображення передбачене в статуті і детально описане. Якщо ГО легалізована шляхом повідомлення – замість свідоцтва подається витяг із книги обліку громадських організацій, що ведеться органом, що здійснює легалізацію. Дозвіл видається протягом 5-ти робочих днів.

Крок 9. Важливо – для ГО-юросіб отримати довідку реєстрацію її як неприбуткової.

До цього вважається, що ГО на загальній системі оподаткування.

Документи: заява за ф. 1РН (форма затв. Наказом ДПА), та копія статуту. По критеріях неприбутковості (що органи вимагають у статуті ) мова ішла вище, в тому числі врахування положень із ЗУ «Про оподаткування прибутку підприємств», суперечності у ЗУ «Про об'єднання». Важливим є код, який присвоять, адже від цього залежить, який «перелік доходів» буде звільнятись від податку на прибуток. Коди визначені у Наказі ДПА Як правило, для ГО застосовується 0006 (п. «б» ЗУ «Про оподаткування прибутку підприємств), але є випадки і 0011 (п «г» Закону – ін..юрособи, для яких з-н визначає неприбутковість). Відповідно, для 0006 (п. «б») звільняються від податку доходи, визначені у ст..7.11.3, для 0011 («г») ст. 7.11.5 ЗУ «Про оподаткування прибутку підприємств»

Щодо відкриття рахунків у банку, гадаю, що в сьогоднішніх умовах банки уже навчились працювати із ГО, але якщо будуть запитання з цього чи інших питань наші контакти: програма правової підтримки НУО, Центр громадської адвокатури, тел.0974434233, 032 252 7580, info@lawngo.net,

УВАГА!

Пам'ятайте, що усі процедури легалізації та реєстрації – одноразова річ :) (принаймні поки зміни не вносити), і воно не варте, щоб відмовлятись від своїх ідей та псувати нерви.

Бажаємо успішних ініціатив!

 

Джерело: Гурт

Фото: coreldaw13.info

Рейтинг: 4.0 Голосів: 3 Переглядів: 1272
Ваша оцінка: 377

5

4

3

2

1

1 2 3 4 5

Коментарі (0)

+

Додати коментар